Adjudicacions i formalitzacions

Contractació del servei  d’estudi, anàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim de transparència publicada a les seus electròniques i llocs web dels diferents subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, expedient núm.2017/02-O

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 30/12/16

Data d'adjudicació del contracte: 29/12/16
Termini per a la formalització del contracte: Quinze dies hàbils, com a màxim, a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 4

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 31.150 € sense IVA

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 26/01/2017
Data de formalització del contracte: 02/01/2017

 

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2017/01-O

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 30/12/16

Data d'adjudicació del contracte: 20/12/16
Termini per a la formalització del contracte: Quinze dies hàbils, com a màxim, a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 2

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: MULTIANAU, SL     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 97.950,00 € sense IVA

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 26/01/2017
Data de formalització del contracte: 09/01/2017

Documentació: Anunci DOGC

 

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2015/01-O


Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 31/12/14
Data d'adjudicació del contracte: 29/12/14
Termini per a la formalització del contracte: En un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 7
Import: 97.950,00 €

Dades de l'empres adjudicatària:
Denominació: MULTIANAU, SL     
Nacionalitat: Espanya

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 15/1/2015
Data de formalització del contracte: 14/01/2015

Contractació del servei d’estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa sobre transparència, expedient núm. 2015/02-0 

Empreses convidades: 3
Sobres presentats: 3

*Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

*Fundació Pi i Sunyer

*Universitat de Barcelona. Institut de Formació Contínua

 S’exclou del procediment la Universitat de Barcelona. Institut de Formació Contínua, perquè no acredita els requisits de solvència exigits a l’apartat F.1 del quadre de característiques.

Elements de negociació:

Elements susceptibles de negociació            Puntuació

1. Oferta econòmica                                          50

2. Proposta tècnica                                             50

Puntuacions obtingudes:

Elements susceptibles de negociació                    UAB

1. Oferta econòmica                                       49,56

2. Proposta tècnica                                              44

Total                                                              93,56

Elements susceptibles de negociació         Fundació Pi i Sunyer

1. Oferta econòmica                                            50

2. Proposta tècnica                                              49

Total                                                                  99

 

Data inici: 01/11/2015

Data fi: 30/04/2016

Import màxim de licitació: 37.000 € (IVA exclòs)

Import d'adjudicació: 30.725 € (IVA exclòs)