Actualitat: notícies i notes de premsa

El Síndic investiga des de fa mesos residències per a gent gran de Barcelona

27/06/2017

S'ha fet ressò de les denúncies fetes públiques amb relació a les mancances tant pel que fa a les instal·lacions com a l'atenció que reben els usuaris

Ha demanat informació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat  de Catalunya, d'acord amb les competències que té assignades la institució 

El Síndic de Greuges ha decidit informar de les actuacions que té obertes des de fa mesos per investigar les condicions i el servei prestat en diversos centres residencials per a gent gran de la ciutat de Barcelona. Rafael Ribó ha explicat el cas arran de la denúncia feta pública per la Plataforma SOS Gent Gran Barcelona i la FAVB en relació amb el deteriorament de les instal·lacions, les mancances de personal i les deficiències en l'atenció de les persones residents dels centres.

Aquesta denúncia fa referència a centres de titularitat pública gestionats per una unió temporal d'empreses (UTE) formada per OHL-Servicios Ingesan i Asproseat. Les mancances en la gestió afecten diferents aspectes dels serveis prestats depenent del centre.

Les mancances denunciades al Síndic per familiars dels usuaris de diferents centres residencials de la ciutat de Barcelona fan referència a problemes amb l'atenció dels residents, la neteja de les instal·lacions, la qualitat de l'alimentació i una dieta poca equilibrada. També denuncien mancances de material necessari (com ara grues adequades, tovalloles, coberts, etc.), el mal estat d'algunes instal·lacions i del mobiliari, problemes amb els subministrament de medicaments, les ràtios de personal insuficients i les llargues llistes d'espera, entre d’altres.

Des del mes de gener de 2017, el Síndic ha rebut set queixes presentades per familiars d'usuaris sobre alguns aspectes relacionats amb mancances en l'atenció de les persones grans que requereixen serveis residencials. Actualment aquestes queixes s'estan tramitant. El Síndic ha demanat informació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat  de Catalunya, d'acord amb les competències que té assignades la institució.

 

 

Tornar a l

El Síndic proposa mesures terapèutiques i educatives per protegir i recuperar els adolescents tutelats i privats de llibertat

27/06/2017

foto

Commemora el Dia de les Víctimes de la Tortura amb una jornada sobre la garantia de drets en el sistema de justícia juvenil

El patiment i les necessitats dels joves en aquesta situació centren la conferència principal, a càrrec del psicòleg clínic Mark Dangerfield

 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha commemorat aquest dilluns, 26 de juny, el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb una jornada dedicada als drets dels adolescents tutelats i privats de llibertat. L'acte ha abordat les mancances del sistema per assolir el doble objectiu de protegir i recuperar els joves. Mancances derivades de la insuficiència de polítiques preventives, d’acompanyament socioeducatiu i de suport psicològic i emocional per fer front a situacions i dificultats que presenten alguns adolescents i les seves famílies. 

La jornada ha tingut lloc a la seu del Síndic, amb la participació, com a moderadora, de la professora titular de Victimologia i membre del Consell  Assessor de l'MCPT del Síndic de Greuges, Noemí Pereda. Mark Dangerfield, psicòleg clínic a  l'Institut Universitari de Salut Mental de la Universitat Ramon Llull, ha pronunciat la conferència marc dedicada als patiments i les necessitats dels adolescents que es troben en aquesta situació.

La trobada ha tingut com a objectiu aportar reflexions de professionals sobre com ha de ser la intervenció, educativa i terapèutica, per garantir la recuperació dels adolescents, des de l’acompanyament i el suport, i la seva adquisició de competències i autonomia per a la transició a la vida adulta.

El síndic, Rafael Ribó, que ha presentat l'acte, ha insistit en el fet que aquests joves han de ser tractats com a adolescents en plenitud de drets, tenint en compte que la Convenció dels drets de l'infant els és plenament aplicable, igual que tots els protocols i els instruments de drets.

L'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, Maria Jesús Larios, ha clos la jornada amb el compromís de continuar treballant el tema a partit de les conclusions sorgides.

L’MCPT (Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura), en la seva tasca de prevenció de maltractaments, visita regularment centres on viuen adolescents −tutelats per l’Administració i/o sotmesos a una mesura penal−, els quals, a causa de les seves vivències i trajectòries, acumulen experiències vitals que incideixen en el seu comportament, en les seves conductes, sovint auto i heterodestructives, que en alguns casos culminen en el rebuig a la intervenció i en continus escapoliments i altres dificultats.

Tornar a l

La Generalitat vol materialitzar la recomanació del Síndic de garantir l'accés a les llistes d'espera de les residències de gent gran finançades amb fons públics

23/06/2017

foto

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats per accedir als serveis residencials per a gent gran i sobre les llargues llistes d’espera

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acceptat el suggeriment del Síndic de garantir l'accés a la informació sobre les llistes d'espera de les residències per a gent gran. Concretament, la Direcció General de Protecció Social del Departament ha informat el Síndic que s'està treballant perquè des de la web del Departament es puguin conèixer els recursos diürns i residencials per a gent gran i la seva disponibilitat, i també la llista d'accés i els moviments que s'hi produeixen en els diferents territoris de Catalunya.

Pel que fa als criteris de priorització dels ingressos en serveis residencials, el Departament explica que en la seva pàgina web hi consta publicat el model d'informe que han de presentar els serveis socials bàsics per prioritzar les demandes d'ingrés residencial per a gent gran.

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats i les llargues llistes d’espera en l’accés a places de serveis residencials per a gent gran finançades amb fons públics.

Després d'investigar d'ofici la gestió de les llistes d'espera i del procés d’assignació de les places, l'any 2015 el Síndic va traslladar unes primeres consideracions al llavors Departament de Benestar Social i Família. En concret suggeria que s’establissin expressament els criteris objectius de priorització d'ingrés als recursos residencials per a gent gran i es dotessin les persones interessades d'un mecanisme d'accés a la informació i consulta sobre l'estat de les llistes d'espera. Aquest sistema hauria de permetre, en tot moment, consultar el nom del recurs o dels recursos en què estan inscrites les persones i el lloc que ocupen en cada moment en cadascuna de les llistes, tot respectant, en tot cas, la confidencialitat de les seves dades personals.

Més endavant, va suggerir que es permetés la consulta dels moviments d'aquestes llistes, i també les motivacions de les decisions en tots els casos en què s'apliquin criteris de priorització per accedir als serveis.

Actualment s'està analitzant quin seria l'impacte econòmic de la implementació d'aquest sistema d'informació.

 

Tornar a l

El síndic de greuges de Catalunya defensa a Madrid el dret a la llibertat d'expressió d'opinions i mostres de dissidència política

22/06/2017

Presentació a Madrid de l’informe Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya

Rafael Ribó presenta al Círculo de Bellas Artes de Madrid un informe en què alerta del desgast democràtic que està causant la judicialització de la política a Espanya

Defensa que les mesures penals contra càrrecs electes per conflictes polítics es limitin a situacions de violència o veritable risc per a la integritat de l'Estat i que s’eviti judicialitzar la política.

Constata que la Sentència 42/2014 del Tribunal Constitucional va significar el punt de partida a l’hora d’atribuir efectes jurídics a una resolució parlamentària d’impuls polític

Alerta que l’abús del dret penal en l’esfera social i política, com en el cas dels titellaires o en el de Cassandra a les xarxes socials, comporta una agressió a la llibertat d’expressió i una regressió del dret a exercir-la

Recorda que el relator especial de l'ONU evidencia que l'Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia en matèria de memòria democràtica

El síndic de greuges de Catalunya ha presentat aquest dijous 22 de juny de 2017 al Círculo de Bellas Artes de Madrid l'informe monogràfic Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya. A més del síndic, Rafael Ribó, hi han intervingut el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, i la professora de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III, María Eugenia Rodríguez Palop.

També hi han participat Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Tots dos han col·laborat en la redacció de l'informe juntament amb el professor de la Universitat de Barcelona, Joan Queralt, i puntualment de José Maria Mena, ex-fiscal en cap de Catalunya. La periodista Margarita Sáenz-Díaz Trias ha presentat l'acte i ha moderat el torn de paraula.

L'informe, que ja es va presentar a Catalunya el passat 29 de maig en un acte celebrat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), exposa la regressió en matèria de drets que s’està produint a l'Estat espanyol, i també la instrumentalització política que s'està fent del poder judicial.

El document destaca que les manifestacions d'alerta per aquests retrocessos, impropis d'un estat de dret, han traspassat l’àmbit estatal i se n’han fet ressò destacats organismes internacionals, com ara el GRECO, la Comissió de Venècia i el relator de les Nacions Unides, que han demanat reformes per garantir la separació de poders.

L’informe denuncia la instrumentalització del poder judicial per part del Govern espanyol, especialment evident davant del conflicte polític dels darrers anys amb les institucions catalanes. En aquest sentit, recomana que es torni a la jurisprudència constitucional tradicional anterior a la Sentència 42/2014 del TC, en què les resolucions parlamentàries d'impuls polític no tenien efectes jurídics i no eren impugnables jurisdiccionalment.

A partir d’aquí, es destaca que la reforma del Tribunal Constitucional impulsada el 2015 pel Partit Popular s'ha convertit en un del màxims exponents de la desdibuixada separació entre poders a Espanya, ja que atorga potestat sancionadora al TC. Aquesta fórmula és pràcticament desconeguda en dret comparat, tal com ha posat de manifest la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, la qual ha criticat amb claredat que el TC pugui arribar a decidir la separació de càrrecs electes.

A parer del Síndic, la influència que té l'executiu sobre la Fiscalia també s’ha posat en evidència en els procediments judicials adreçats a polítics per actes realitzats en l'exercici de les seves funcions.

L’informe presentat pel Síndic també denuncia l'abús de la via penal en suposats casos de delictes d’incitació a la violència i a l’odi o per fer enaltiment del terrorisme. Pel que fa a aquest últim supòsit, el Síndic exposa exemples com el dels titellaires de Madrid o el de la tuitaire Cassandra, condemnada per fer acudits de l’atemptat en què va morir Carrero Blanco. Segons el Síndic, cal revisar la legislació vigent i la doctrina jurisprudencial per aconseguir un perfecte equilibri, amb una especial atenció a les xarxes socials, entre els delictes d'odi i enaltiment del terrorisme i la llibertat d'expressió.

Quant a les iniciatives penals contra càrrecs electes vinculades al delicte de desobediència i la llibertat d’expressió, com és el cas del regidor de Vic, Joan Coma, l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i diversos regidors de l’Ajuntament de Badalona, el Síndic proposa buscar interpretacions possibles orientades a evitar el recurs a la via penal. Les mesures contra persones individuals, especialment quan ocupen un càrrec electe, s'haurien de limitar tant com fos possible a escenaris de violència, tumults i, en general, veritable risc per a la integritat de l'Estat. A més, defensa la possibilitat d'establir que els imputats que voluntàriament no vulguin comparèixer puguin notificar-ho al jutjat, de manera que aquest pugui continuar amb les actuacions i la instrucció sense necessitat de practicar una detenció.

Davant fets com ara la revelació de converses amb contingut conspirador entre el llavors ministre de l'Interior i l'anterior director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, tema sobre el qual el Síndic va obrir una actuació d’ofici, recomana que el Govern i les institucions de l'Estat adoptin totes les mesures per investigar el que va passar, sens perjudici de les responsabilitats que escaiguin en l'àmbit polític i penal.

També es fa referència a l’Informe del relator especial de l’ONU, Pablo de Greiff, sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, en què evidencia que l’Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia en matèria de memòria democràtica.

Segons de Greiff, els buits més grans es manifesten pel que fa a la veritat i la justícia. "No es va establir mai una política d’estat en matèria de veritat, no hi ha informació oficial, ni mecanismes per aclarir la veritat". En aquest sentit, l'Estat ha de mostrar un compromís decidit per donar plena vigència als drets de les víctimes de violacions manifestes de normes internacionals de drets humans.

L’informe també manifesta que l’aparent deteriorament de la qualitat democràtica no és privatiu de les institucions de l’Estat. Així, a principis del 2017 el Síndic ha obert dues actuacions d’ofici arran de les declaracions com a mínim desafortunades de càrrecs polítics catalans en què s’insinuava que el Govern disposava de dades personals de la ciutadania o s’animava els funcionaris a donar suport a l’expresident Mas.

 

Tornar a l

El Síndic critica la manca de planificació de les obres dels Jardins de la Rambla de Sants i en reclama un nou disseny

21/06/2017

foto

En alguns habitatges es produeix una vulneració flagrant del dret a la intimitat i a la seguretat

L'Ajuntament de Barcelona tenia coneixement de la proximitat dels immobles des de la fase d'estudi i de redacció del projecte d'urbanització

El Síndic de Greuges està esperant la resposta de l'Ajuntament de Barcelona a les recomanacions que li va fer a principis del mes d'abril de 2017 amb relació als Jardins de la Rambla de Sants. En concret, es tracta de suggeriments adreçats a reparar la problemàtica generada pel projecte triat per urbanitzar els accessos a l'estació de Sants de Barcelona. El projecte esmentat, que es va inaugurar l'agost de 2016, és un corredor aeri situat a només dos metres d'alguns habitatges, els quals han quedat totalment exposats i a l'abast dels vianants que hi transiten. 

Davant les queixes dels veïns, s'ha optat per instal·lar una jardinera amb una plantació de buguenvíl·lees, que arribarà a formar una pantalla vegetal densa que protegeix els balcons més propers a la nova rambla. El Síndic desconeix l'opinió de les persones afectades envers aquesta solució o quines són les mesures que ells podrien considerar adequades i suficients per garantir la seva intimitat, i alhora no perdre llum ni vistes. El Síndic considera, però, que es requereixen actuacions més severes per part de l'Administració i, fins i tot, un nou plantejament del disseny i l'ordenació actual de la rambla. 

En aquest sentit, Rafael Ribó critica que ni en la fase d'execució de les obres ni en la fase de disseny de la rambla no sembla que s’hagués tingut en consideració la situació existent per evitar la problemàtica actual de vulneració i pèrdua de la intimitat de les persones i els domicilis. 

De moment ha reclamat mesures immediates per garantir la intimitat i la seguretat dels veïns afectats, drets que en alguns habitatges, com els ubicats en l'edifici de la rambla de Badal 120-122, són vulnerats de manera flagrant. En altres casos, es produeix una pèrdua de la intimitat de les persones i domicili, en diferents graus en funció de la distància entre la rambla i els habitatges 

D'ençà de la inauguració, els veïns dels carrers de Burgos i d'Antoni de Capmany van iniciar protestes.

Tornar a l